Bilgilendirme Eğitim Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarındaki bilimsel çalışmalarının etik açıdan uygunluğunu
incelemek ve etik açıdan uygun olan çalışmalara etik uygunluk belgesi vermek üzere
“Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Araştırma Önerisi Etik Değerlendirme Kurulu”
ile
“Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Önerisi Etik Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur.